Početak tečaja 02. 12. 2019.
Početak tečaja 02. 12. 2019.

	Vlastito vježbalište za obuku vozača
Vlastito vježbalište za obuku vozača

A

– motocikli sa ili bez bočne prikolice;

– motorna vozila na tri kotača čija je snaga veća od 15 kW,

– minimalna starosna dob za kategoriju A je 24 godine, odnosno 20 godina ukoliko vozač ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom A2 kategorije najmanje dvije godine,

– minimalna starosna dob za vozilo na tri kotača A kategorije je 21 godina.

© Autoškola Stubica 2020. Sva prava pridržana