Početak tečaja 19. 11. 2018.
Početak tečaja 19. 11. 2018.

	Vlastito vježbalište za obuku vozača
Vlastito vježbalište za obuku vozača

AM

- mopedi i laki četverocikli;

-minimalna starosna dob za kategoriju AM je 15 godina.

© Autoškola Stubica 2019. Sva prava pridržana