Početak tečaja 02. 12. 2019.
Početak tečaja 02. 12. 2019.

	Vlastito vježbalište za obuku vozača
Vlastito vježbalište za obuku vozača

AM

- mopedi i laki četverocikli;

-minimalna starosna dob za kategoriju AM je 15 godina.

© Autoškola Stubica 2020. Sva prava pridržana