Početak tečaja 22. 10. 2018.
Početak tečaja 22. 10. 2018.

	Vlastito vježbalište za obuku vozača
Vlastito vježbalište za obuku vozača

BE

-kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije B i priključnog vozila, pri čemu najveća dopuštena masa priključnog vozila nije veća od 3500 kg.

© Autoškola Stubica 2018. Sva prava pridržana