Početak tečaja 23. 09. 2019.
Početak tečaja 23. 09. 2019.

	Vlastito vježbalište za obuku vozača
Vlastito vježbalište za obuku vozača

C

- motorna vozila -  najveća dopuštena masa veća od 7500 kg
 
Napomena:
U ovu kategoriju ne spadaju vozila iz kategorije D1, D ili F.

© Autoškola Stubica 2019. Sva prava pridržana