Početak tečaja 02. 12. 2019.
Početak tečaja 02. 12. 2019.

	Vlastito vježbalište za obuku vozača
Vlastito vježbalište za obuku vozača

Troškovi osposobljavanja "B" kategorija

Opis troška Uplata ide Iznos
UVJERENJE O ZDR.SPOSOBNOSTI ZA UPRAVLJANJE VOZILOM AMBULANTA MEDICINE RADA 457,50
TROŠKOVI OSPOSOBLJAVANJA + ISPITNI SAT AUTOŠKOLA STUBICA 6975,00 + 165,00
PRVA POMOĆ LAB PLUS 450,00
ISPIT IZ PREDMETA PPSP HAK 147,50
ISPIT IZ PREDMETA PPP HAK 118,75
ISPIT IZ PREDMETA UV HAK 236,25
UKUPNO 8550,00

Cjenik ostalih kategorija

Kategorija Kandidat ima kategoriju Sati PPSP Sati UV Bez PDVa Sa PDVom
AM - 30 15 3540,00 4250,00
AM F,G 4 10 1848,00 2310,00
A1 - 30 20 4560,00 5700,00
A1 B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H / 7 1260,00 1575,00
A1 AM procjena autoškole (4) 0 (4) 10 1800,00 2250,00
A1 A1 bez poluge mjenjača / 5 900,00 1125,00
A2 - 30 20 4880,00 6100,00
A2 B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H - 15 2940,00 3675,00
A2 AM procjena autoškole (4) 0 (4) 10 1960,00 2450,00
A2 A1 3 10 1960,00 2450,00
A2 A2 bez poluge mjenjača / 5 980,00 1225,00
A - 30 25 6060,00 7575,00
A B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H - 15 3060,00 3825,00
A AM procjena autoškole (4) 0 (4) 10 2040,00 2550,00
A A1 3 10 2040,00 2550,00
A A2 3 10 3060,00 3825,00
A A bez poluge mjenjača 30 25 1020,00 1275,00
B 30 35 5580,00 6975,00
B A1,A2,A,AM 4 30 4088,00 5110,00
B B na automatski mjenjač / 10 1320,00 1650,00
BE B 5 10 2960,00 3700,00
C B, BE 15 15 4080,00 5100,00
C C1, C1E 5 10 2560,00 3200,00
CE C 5 10 3760,00 4700,00

* Cijena nastavnog sata iz predmeta PPSP za A, A1, AM, B, BE, C, CE kategoriju = 40,00 kn

* Cijena nastavnog sata iz predmeta UV za B kategoriju = 165,00 kn

* Cijena nastavnog sata iz predmeta UV za AM kategoriju =215,00 kn

* Cijena nastavnog sata iz predmeta UV za A1 kategoriju =225,00 kn

* Cijena nastavnog sata iz predmeta UV za A2 kategoriju =235,00 kn

* Cijena nastavnog sata iz predmeta UV za A kategoriju =255,00 kn

* Cijena nastavnog sata iz predmeta UV za BE kategoriju =350,00 kn

* Cijena nastavnog sata iz predmeta UV za C kategoriju =300,00 kn

* Cijena nastavnog sata iz predmeta UV za CE kategoriju =450,00 kn

* Cijena ispitnog sata iz predmeta UV jednaka je cijeni nastavnog sata pojedine kategorije

* Sve ostale usluge naplaćuju se u skladu sa Pravilnikom o osposobljavanju, (nn 141/2011)

* U cijenu uračunat PDV

Toplička cesta 62, Donja Stubica 049 287 934 098 880 350 info@autoskola-stubica.hr

© Autoškola Stubica 2020. Sva prava pridržana