Početak tečaja 23.10.2017.

	AKCIJA! Upisi u tijeku
AKCIJA! Upisi u tijeku

	Vlastito vježbalište za obuku vozača
Vlastito vježbalište za obuku vozača

Motocikli

Naše kandidate potičemo da njeguju svoju ljubav prema motorima i razumijemo strast prema ovoj specifičnoj vrsti vožnje. Želimo da naši kandidati usvoje vještine pomoću kojih će se kao motoristi bez teškoća uklopiti u prometni suživot i negirati postojeće predrasude o sebi. 

© Autoškola Stubica 2017. Sva prava pridržana