Akcija B kategorija - 6.102,00 kn

	Početak tečaja 18.12.2017.
Početak tečaja 18.12.2017.

	Vlastito vježbalište za obuku vozača
Vlastito vježbalište za obuku vozača

Multimedijska predavaonica

Volimo se prilagođavati novim zahtjevima tržišta i modernim tehnologijama. Ponosimo se našom multimedijskom predavaonicom koja našu nastavu čini dinamičnijom i zanimljivijom. Osim toga, omogućava nam i da se u nastavi aktivno služimo aplikacijom AUTOŠKOLA.

© Autoškola Stubica 2017. Sva prava pridržana