Početak tečaja 02. 12. 2019.
Početak tečaja 02. 12. 2019.

	Vlastito vježbalište za obuku vozača
Vlastito vježbalište za obuku vozača

Kategorije

A1

– motocikli sa ili bez bočne prikolice, radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora od najviše 11 kW i odnosom snage i mase koji ne prelazi 0,1 kW/kg;

– motorna vozila na tri kotača čija snaga nije veća od 15 kW,

– minimalna starosna dob za kategoriju A1 je 16 godina.

A2

– motocikli sa ili bez bočne prikolice, čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više;

– minimalna starosna dob za kategoriju A2 je 18 godina.

A

– motocikli sa ili bez bočne prikolice;

– motorna vozila na tri kotača čija je snaga veća od 15 kW,

– minimalna starosna dob za kategoriju A je 24 godine, odnosno 20 godina ukoliko vozač ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom A2 kategorije najmanje dvije godine,

– minimalna starosna dob za vozilo na tri kotača A kategorije je 21 godina.

AM

- mopedi i laki četverocikli;

-minimalna starosna dob za kategoriju AM je 15 godina.

B

-motorna vozila, osim vozila AM, A1, A2, A, F i G kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg. Ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju vozila o kojima je riječ, motorna vozila u ovoj kategoriji mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg, pod uvjetom da najveća dopuštena masa ove kombinacije vozila nije veća od 4 250 kg. U slučaju da je najveća dopuštena masa takve kombinacije vozila veća od 3 500 kg, takvom kombinacijom vozač može upravljati samo nakon što je položio vozački ispit za tu kombinaciju vozila iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.;

-minimalna starosna dob za kategoriju B je 18 godina.

BE

-kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije B i priključnog vozila, pri čemu najveća dopuštena masa priključnog vozila nije veća od 3500 kg.

C

- motorna vozila -  najveća dopuštena masa veća od 7500 kg
 
Napomena:
U ovu kategoriju ne spadaju vozila iz kategorije D1, D ili F.

CE

- kombinacija vozila koja se sastoji od vučnoga vozila kategorije C i priključnog vozila čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg

Toplička cesta 62, Donja Stubica 049 287 934 098 880 350 info@autoskola-stubica.hr

© Autoškola Stubica 2020. Sva prava pridržana