Opis troška Broj sati Cijena sata Ukupno
Prometni propisi i sigurnosna pravila 30 sati 40,00 kn
5,30€
1200,00 kn
159,00€
Upravljanje vozilom 35 sati 180,00 kn
23,90€
6300,00 kn
836,50€
Ispitni sat 1 sat 180,00 kn
23,90€
180,00 kn
23,90€
UKUPNO 7.680,00 kn
1.119,40€

U svim cijenama uračunat je PDV od 25%

Opis troška Uplata ide na Iznos
UVJERENJE O ZDR.SPOSOBNOSTI ZA UPRAVLJANJE VOZILOM AMBULANTA MEDICINE RADA 350,50 kn
46,45€
PRVA POMOĆ LAB PLUS 450,00 kn
59,72€
ISPIT IZ PREDMETA PPSP HAK 147,50 kn
19,58€
ISPIT IZ PREDMETA UV HAK 236,25 kn
31,35€
ISPIT IZ PREDMETA PP HAK 118,75kn
15,76€

U svim cijenama uračunat je PDV od 25%

CJENIK OSTALIH KATEGORIJA


Kategorija Kandidat ima kategoriju Sati PPSP Sati UV Bez PDVa Sa PDVom
AM - 30 15 3.780,00 HRK
501,69 EUR
4.725,00 HRK
627,12 EUR
AM F,G 4 10 2.008,00 HRK
266,51 EUR
2.510,00 HRK
333,13 EUR
A1 - 30 20 4.960,00 HRK
658,31 EUR
6.200,00 HRK
822,88 EUR
A1 B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H - 7 1.400,00 HRK
185,81 EUR
1.750,00 HRK
232,26 EUR
A1 AM procjena autoškole (4) 0 (4) 10 2.000,00 HRK
265,45 EUR
2.500,00 HRK
331,81 EUR
A1 A1 bez poluge mjenjača - 5 1.000,00 HRK
132,72 EUR
1.250,00 HRK
165,90 EUR
A2 - 30 20 5.040,00 HRK
668,92 EUR
6.300,00 HRK
836,15 EUR
A2 B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H - 15 3.060,00 HRK
406,13 EUR
3.825,00 HRK
507,66 EUR
A2 A1 (*) 7 1.428,00 HRK (**)
189,53 EUR (**)
1.785,00 HRK (**)
236,91 EUR (**)
A2 AM procjena autoškole (4) 0 (4) 10 2.040,00 HRK
270,75 EUR
2.550,00 HRK
338,44 EUR
A2 A2 bez poluge mjenjača - 5 1.020,00 HRK
135,38 EUR
1.275,00 HRK
169,22 EUR
A - 30 25 6.460,00 HRK
857,39 EUR
8.075,00 HRK
1.071,74 EUR
A B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H - 15 3.300,00 HRK
437,99 EUR
4.125,00 HRK
547,48 EUR
A AM procjena autoškole (4) 0 (4) 10 3.300,00 HRK
437,99 EUR
4.125,00 HRK
547,48 EUR
A A1 3 10 1.540,00 HRK (**)
204,39 EUR (**)
1.925,00 HRK (**)
255,49 EUR (**)
A A2 3 10 1.100,00 HRK (**)
146,00 EUR (**)
1.375,00 HRK (**)
182,49 EUR (**)
A A bez poluge mjenjača - 5 1.100,00 HRK
146,00 EUR
1.375,00 HRK
182,49 EUR
B - 30 35 6.000,00 HRK
796,34 EUR
7.500,00 HRK
995,42 EUR
B A1,A2,A,AM 4 30 4.448,00 HRK
590,35 EUR
5.560,00 HRK
737,94 EUR
B B na automatski mjenjač - 10 1.440,00 HRK
191,12 EUR
1.800,00 HRK
238,90 EUR
BE B 5 10 3120,00 kn
414,10 EUR
3900,00 kn
517,62 EUR
C B, BE 15 15 4.440,00 HRK
589,29 EUR
5.550,00 HRK
736,61 EUR
C C1, C1E 5 10 2.800,00 HRK
371,62 EUR
3.500,00 HRK
464,53 EUR
CE C 5 10 3.500,00 HRK
464,53 EUR
4.900,00 HRK
650,34 EUR

U svim cijenama uračunat je PDV od 25%