-- Kategorija vozačkog ispita - Autoškola Stubica

Kategorije vozačkog ispita

Kategorija A1

Motocikli sa ili bez bočne prikolice, radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora od najviše 11 kW i odnosom snage i mase koji ne prelazi 0,1 kW/kg;
Motorna vozila na tri kotača čija snaga nije veća od 15 kW
Minimalna starosna dob za kategoriju A1 je 16 godina

Kategorija A2

Motocikli sa ili bez bočne prikolice, čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više
Minimalna starosna dob za kategoriju A2 je 18 godina

Kategorija A

Motocikli sa ili bez bočne prikolice
Motorna vozila na tri kotača čija je snaga veća od 15 kW
Minimalna starosna dob za kategoriju A je 24 godine, odnosno 20 godina ukoliko vozač ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom A2 kategorije najmanje dvije godine
Minimalna starosna dob za vozilo na tri kotača A kategorije je 21 godina

Kategorija AM

Mopedi i laki četverocikli
Minimalna starosna dob za kategoriju AM je 15 godina

Kategorija B

Motorna vozila, osim vozila AM, A1, A2, A, F i G kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg
Minimalna starosna dob za kategoriju B je 18 godina.

Kategorija BE

Kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije B i priključnog vozila, pri čemu najveća dopuštena masa priključnog vozila nije veća od 3500 kg.

Kategorija C

Kombinacija vozila koja se sastoji od vučnoga vozila kategorije C i priključnog vozila čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg

Kategorija CE

Kombinacija vozila koja se sastoji od vučnoga vozila kategorije C i priključnog vozila čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg