KategorijeAutoškola Stubica nudi osposobljavanje za većinu kategorija vozila. Od osobnih vozila, motocikla, pa do teretnih vozila.

Kategorija B

Motorna vozila, osim vozila AM, A1, A2, A, F i G kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača.

Motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg. Minimalna starosna dob za kategoriju B je 18 godina.

Kategorija A

Motocikli sa ili bez bočne prikolice. Motorna vozila na tri kotača čija je snaga veća od 15 kW.

Minimalna starosna dob za kategoriju A je 24 godine, odnosno 20 godina ukoliko vozač ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom A2 kategorije najmanje dvije godine. Minimalna starosna dob za vozilo na tri kotača A kategorije je 21 godina