autoškola stubica poligon 01
Vlastiti poligon
October 13, 2021
autoškola stubica učionica

autoškola stubica učionica

Moderna učionica

Volimo se prilagođavati novim zahtjevima tržišta i modernim tehnologijama. Ponosimo se našom multimedijskom predavaonicom koja našu nastavu čini dinamičnijom i zanimljivijom. Osim toga, omogućava nam i da se u nastavi aktivno služimo aplikacijom AUTOŠKOLA.